כפר הנוער לבנות – אפיקי אור

מסיק זיתים בכפר הנוער לבנות אפיקי אור

במהלך החודש האחרון לפני תחילת הגשמים החלו בנות כפר הנוער אפיקי אור במסיק של עצי הזית הנמצאים בכפר.
את המסיק ליוו הצוות החקלאי של בית הספר המורה כלנית ומנהל המשק החקלאי ינון פינטו אשר העשירו את מסיק הזיתים בלמידה משמעותית תוך מתן הסבר מפורט של על תכונותיו המיוחדות של שמן הזית .