כפר הנוער לבנות – אפיקי אור

חלוקת דבש

לקראת ראש השנה הגיע נשיא המוסדות הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א לכפר הנוער אפיקי אור והעביר שיחת התעוררות מיוחדת לקראת החג.
במהלך השיחה הדגיש הרב את מעלת היום הקדוש ואת החשיבות בהמלכת הקב"ה עלינו ומעלת התקיעות כמו כן דיבר הרב על הזכות הגדולה לה זכינו שה' הוא אבינו מלכנו .
מיד לאחר השיחה ניגשו התלמידות כל אחת בתורה וקיבלו ברכה מיוחדת מהרב ודבש כסימן לברכת שנה טובה ומתוקה.
אין ספק כי השיחה והברכה נתנו לתלמידות כוחות וחוויה חיובית לקראת חופשת החג אותה יקיימו התלמידות בקרב משפחותיהם .